Bankalar için yeni kanun teklifi: Telafisi mümkün olmayan ziyanların önlenebilmesi için internete erişim yasağı geliyor

0 0
Read Time:3 Minute, 54 Second

AK Partili milletvekilleri, Bankacılık Kanunu’nda değişiklik içeren teklifi TBMM’ye sundu. Dolandırıcıların sıklıkla banka isimlerini kullandığı belirtilen teklifte, “Değişiklikle, müsaadesiz bankacılık faaliyetlerine karşı erişim yasağı uygulamasının alınacak önlemler ortasına eklenmesi amaçlanmaktadır” dendi.

AK Parti Küme Başkanvekili Mehmet Muş, sistemik değere sahip bankalara ‘tedbire planı‘ yapma zaruriliği getirilmesi, finansal piyasalarda manipülatif ve aldatıcı süreçlerin tanımlanması, vatandaşlara büyük ölçekli projelere ortak olma imkanı sağlanmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Teklifle ilgili olarak Dünya gazetesinin ulaştığı ilgi notu şu biçimde: 

 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda memleketler arası en düzgün uygulamalara ahenk sağlanması, Kanunun yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana bankacılıktaki gelişime bağlı ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması hedefiyle Kanun değişikliği taslağı hazırlanmıştır.
 • Değişiklikler, Basel Bankacılık Kontrol Komitesi tarafından yayımlanan standartları temel alan memleketler arası örnek uygulamalardan hareketle Türk bankacılık bölümünde yapısal kazanımlar elde edilmesini amaçlamaktadır. Kanun taslağı, düzenleme ve denetleme otoritesi tarafından belirlenen temellerle bankalara muhtemel sıkıntılara karşı daha pro-aktif bir yaklaşım kazandırılmasını benimsemekte, şeffaflık ve risk idaresi standartlarını ileri taşımaktadır. Iştirak, kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesinin yanı sıra faktoring şirketlerinin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi de amaçlanmıştır.

Iştirak ve kalkınma- yatırım bankacılığının geliştirilmesi

 • Değişiklikle, iştirak bankalarının çalışma prensiplerine uygun eser ve hizmet çeşitliliğinin artırılması, kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesine uygun düzenleme çerçevesi oluşturulması hedeflenmektedir. Iktisada katma paha sağlamaya yönelik olarak kalkınma ve yatırım bankalarının da iştirak bankaları üzere faizsiz temele nazaran fon kullandırılabilmesinin önü açılmıştır. Bu halde kalkınma bankacılığının fonlama imkanları çeşitlendirilmiş olacaktır.
 • Yurtdışındaki gelişmelere benzeri formda yeni faizsiz finansman teknikleri kullanımının önü açılacaktır. Ayrıyeten, finansal piyasalardaki yeniliklerin eş vakitli takip edilebilmesi için Konseyin piyasalardaki bu gelişmelere uygun yeni fon kullandırma sistemlerini de belirlemesi için Kanunla yetkilendirilmesi önerilmektedir.

Müsaadesiz faaliyetlere karşı erişim yasağı uygulaması

 • Müsaadesiz mevduat toplama, bankacılık faaliyetinde bulunma, banka ismini kullanma hadiseleri ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Müsaadesiz faaliyetlerin işlenmesinde kullanılan internet sitelerine erişimin engellenmesi vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesi bakımından büyük kıymet arz etmektedir. Değişiklikle, müsaadesiz bankacılık faaliyetlerine karşı erişim yasağı uygulamasının alınacak önlemler ortasına eklenmesi amaçlanmaktadır.

İdari para cezası meblağlarının artırılması

 • Öte yandan, bankacılık kesimine ait milletlerarası uygulamalarda, ihlallerin giderilmesi yahut caydırıcılığın tesis edilmesini teminen Türkiye’deki mevzuat uyarınca belirlenen idari para cezalarına göre daha yüksek dengeli cezaların belirlendiği görülmektedir. Basel prensipleri tabanında Kurum uygulamaları kapsamında ihlallerin sıklığı ve ehemmiyeti dikkate alınmak suretiyle kâfi caydırıcılığın sağlanması ve ihlallerin engellenmesi ismine, kelam konusu değişiklikler yapılmıştır.
 • En son Bankacılık Kanununun yürürlüğe girdiği 2005 yılında belirlenen ceza ölçüleri caydırıcı olabilmesi için günümüz kaidelerine nazaran güncellenmiştir.

Finansal piyasalarda manipülasyon cezası

 • 2008 global finans krizi sonrasında bilhassa büyük bankalar tarafından maliyetlerini azaltmak ve kârlılıklarını yükseltmek maksatlarıyla, piyasa bozucu süreçlere başvurulmuştur. Bunun sonucunda memleketler arası arenada bankalara çok yüksek meblağlara ulaşan para cezaları uygulanmıştır.
 • Türkiye’de ise 5411 sayılı Kanundaki idari para cezalarına ait unsur kararları, yalnızca ilgili hususlara tersliği yaptırıma tabi tutmaktadır. Hasebiyle Kanunda husus olarak tanımlanmamış konulara idari para cezası verilememektedir. AB direktifleri ve benzeri ülke uygulamalarında olduğu üzere finansal piyasalarda yaşanacak manipülatif hareketlere karşı idari para cezası uygulaması getirilmesi uygun görülmüştür.

Tedbir planlarının sağlayacağı katkılar

 • G-20 kararları ve Avrupa Birliği uygulamalarına uyumlu olarak sistemik ehemmiyeti haiz bankaların resen, faaliyetleri ve üstlendikleri risklerle uyumlu olarak gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmeler karşısında alacakları tedbirleri içeren planları hazırlayarak uygulaması öngörülmektedir. ABD, Japonya ve İngiltere’de olduğu üzere bankaların sağlıklı formda faaliyetlerini sürdürdükleri devirde oluşturulması temel olan tedbir planları BDDK tarafından, daha pro-aktif bir kontrol sürecinin bir modülü haline getirilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Risk kümeleri tarifine aktiflik kazandırılması

 • Bankaların küme bazında kredi risklerinin takibinde değer taşıyan risk kümesi tarifi genişletilerek, risk kümelerinin Basel Bankacılık Kontrol Komitesi tarafından yayımlanan standartlar ile uyumlu olarak uygulanmasına yönelik temellerin kontrol otoritesi tarafından belirlenmesi sağlanmaktadır.

Müşteri sırları, ferdî bilgilerin korunması ve bilgi sistemleri

 • Kanunda müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin ne olduğuna ait bir tanımlama yapılmadığı için müşteri datalarının işlenmesi ve aktarılması konularında Ferdî Dataların Korunması Kanunu (KVK) kararlarının uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki tereddütün giderilmesi amaçlanmaktadır. Bankacılık faaliyetlerine mahsus olarak bankalarla müşteri alakası kurulduktan sonra oluşan gerçek bireylere ilişkin şahsî datalar ve hükmî bireylere ilişkin bilgilerin müşteri sırrı haline geleceği netleştirilmekte, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde müşteri sırrı ya da banka sırrı niteliğinde olan her türlü datanın, yurtdışındaki üçüncü taraflar ile paylaşılması ya da bunlara aktarılması konusunda Konseye, ekonomik güvenliğe ait yapacağı kıymetlendirme sonrasında yasaklama getirme yetkisi verilmekte ve ayrıyeten bankaların faaliyetlerini yürütmede kullandıkları bilgi sistemleri ve bunların yedeklerinin yurtiçinde bulundurulması konusunda Heyet, karar almaya yetkili kılınmıştır.

Bankaların fiyat ve kurul tarifeleri

 • Bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit idaresi ve kredi kartı üzere tüm faaliyetlerinden her ne isim altında olursa olsun aldıkları fiyat, masraf ve komitelerin belirlenmesi tekrar düzenlenmektedir. Mevzunun Merkez Bankası‘nın temel misyon ve yetkileri ile alakalı olduğu gözetilerek, Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin direkt Merkez Bankasına tanınması amaçlanmaktadır. Kredi ve mevduat dışında POS kurulları, alternatif dağıtım kanallarından yapılan süreçler ile ilgili çok sayıda şikayet gelmesi nedeniyle başka süreçler de Kanun hususu kapsamına alınmıştır.

Sputnik TR

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir